Enligt BBC skulle policyn innebära att åldern för när man får köpa tobaksprodukter - för närvarande 18 år - höjs med ett år varje år. Policyn behöver fortfarande stöd av parlamentet.