En Cancer Research UK-finansierad studie som drabbar en av åtta män har två undertyper.

Credits: PA;

Upptäckten gjordes av ett internationellt team under ledning av University of Oxford

i

England och University of Manchester, som tillämpade AI på DNA-data.