"För att bidra till att minska antalet olyckor, öka trafikens smidighet och främja utrotningen av fenomenet olaglig racing kommer vägkontroll och inspektion av medelhastighet att genomföras, och dess driftsstart planeras till 00:00 den 15 juni 2024".

Enligt GNR kontrollerades mer än 100.000 fordon under testfasen, som pågick under tre månader, med 275 mycket allvarliga överträdelser (181 km/tim till 277 km/tim), 1.109 allvarliga överträdelser (151 km/tim till 180 km/tim), 23.601 mindre överträdelser (121 km/tim till 150 km/tim). Den högsta medelhastigheten som registrerades under denna period var 277 km/tim.

Genomförandet av proaktiva säkerhetsåtgärder på Vasco da Gama-bron motiveras av den höga trafikintensiteten, frekventa trafikstockningar och trafikolyckor, ofta allvarliga, på grund av för hög hastighet.