I euroområdet sjönk arbetslösheten i april (6,5%) från 6,7% under samma månad 2022 och 6,6% jämfört med mars.

I EU, enligt uppgifter från Europeiska statistikkontoret, minskade arbetslösheten på årsbasis (6,1% i april 2022) och förblev stabil på 6,0% på årsbasis.

I april var uppskattningsvis 13,028 miljoner människor arbetslösa i EU.

Bland medlemsländerna hade Spanien (12,7%), Grekland (11,2%) och Italien (7,8%) den högsta arbetslösheten i april, medan Polen, Tjeckien (2,7% vardera) och Malta (2,8) hade den lägsta arbetslösheten.