Den 31 december uppskattades landets bofasta befolkning till 10.639.726 personer, 123.105 fler än 2022.

"Befolkningsökningen berodde på en migrationsbalans på 155 701 personer (136 144 år 2022), vilket uppvägde den negativa naturliga balansen på -32 596 (-40 640 år 2022)", enligt INE.

År 2023, till följd av ökningen av födelsetalen, ökade det genomsnittliga antalet barn per kvinna i fertil ålder till 1,44 barn, jämfört med 1,42 år 2022.

Det demografiska åldrandet i Portugal "fortsatte att öka", konstaterade institutet.

År 2023 nådde åldrandeindexet, som jämför befolkningen i åldern 65 år och äldre med befolkningen i åldern noll till 14 år, värdet 188,1 äldre personer för varje 100 ungdomar (184,4 år 2022).

"Medianåldern för den befolkning som är bosatt i Portugal, vilket motsvarar den ålder som delar upp befolkningen i två lika stora grupper, gick från 46,9 år 2022 till 47,1 år 2023", sade INE, när de släppte uppskattningarna av den bosatta befolkningen.

Av det totala antalet invånare i landet i slutet av förra året var 5.083.568 män och 5.556.158 kvinnor.

Ökningen med 123 105 personer jämfört med 2022 motsvarar en effektiv tillväxttakt på 1,16%, jämfört med 0,91% 2022, enligt samma källa.