Tämän tiedon jakoi Lusa-toimiston kanssa eräs laivastolähde .

Tämän vuoksi merivoimat katsoi, että 13 sotilasta "eivät täyttäneet sotilasvelvollisuuksiaan, vaan käyttivät itselleen tehtäviä, toimivaltuuksia ja vastuuta, jotka eivät kuuluneet kyseisiin virkoihin ja asemiin".

"Näitä tosiseikkoja tutkitaan edelleen yksityiskohtaisesti, ja niistä johtuvia kurinpitotoimia ja seuraamuksia sovelletaan sen mukaisesti", merivoimat totesi Lusalle lähettämässään tiedotteessa.

Kyseisten 13 operaattorin laatiman asiakirjan mukaan, johon Lusa sai tutustua, NRP Mondego sai lauantai-iltana käskyn "valvoa venäläistä alusta Porto Santon pohjoispuolella", kun sääennusteiden mukaan "aallokko oli 2,5-3 metriä korkea".

Näiden 13 sotilaan mukaan NRP Mondegon komentaja itse "oletti ennen varuskuntaa, ettei hänestä tuntunut mukavalta lähteä aluksen teknisten rajoitusten vuoksi".

Sotilaiden mainitsemien teknisten rajoitusten joukossa oli muun muassa se, että moottori ja sähkögeneraattori eivät toimineet.

Hän lisäsi 13 sotilashenkilön mukaan, että aluksella "ei ole asianmukaista viemäröintijärjestelmää, jonka avulla voitaisiin varastoida aluksella olevat öljyiset jäämät, jotka kerääntyvät ruumaan, mikä lisää merkittävästi tulipalon vaaraa".

Merivoimat vahvistaa Lusa-toimistolle lähettämässään tiedotteessa, että NRP Mondegolla oli "toimintahäiriö yhdessä moottoreista", mutta mainitsee, että sen tehtävä oli "lyhytkestoinen ja lähellä rannikkoa, ja sää- ja meriolosuhteet olivat hyvät".

Merivoimat mainitsee myös, että aluksen komentaja ilmoitti, että "mainituista rajoituksista huolimatta aluksen olosuhteet olivat turvalliset tehtävän suorittamiseksi".

Merivoimien mukaan aluksen komentaja teki päätöksensä siitä huolimatta, että merivoimien komentaja oli antanut hänelle vapauden keskeyttää tehtävä, "jos se olisi tarpeen".

Merivoimat korostaa, että "tehtävien prioriteettien ja aluksen tilan arvioinnissa noudatetaan tarkoin määriteltyä ja jäsenneltyä hierarkkista linjaa", ja "ainoastaan merivoimien ja sen hierarkkisen linjan tehtävänä on määritellä, mitkä alukset pystyvät täyttämään annetut tehtävät".

NRP Mondegon teknisten rajoitusten osalta merivoimat viittaa siihen, että sota-alukset voivat "toimia hyvin heikentyneessä tilassa ilman vaikutusta turvallisuuteen", koska niillä on "hyvin monimutkaisia järjestelmiä".