"Het is heel duidelijk wat de mening van de ondernemers is over het segment dat het meest zal profiteren van de invoering van de vierdaagse werkweek, aangezien het zeker de werknemers zullen zijn en niet de bedrijven", concludeerde de Portugese ondernemersvereniging (AEP) op basis van een deze maand uitgevoerde enquête met antwoorden van 1.130 bedrijven uit verschillende bedrijfssectoren.

De analyse concludeerde dat "ongeveer een derde van de werkgevers van mening is dat de invoering van de vierdaagse werkweek "voor geen van beide partijen gunstig zal zijn", terwijl "meer dan een derde van de respondenten van mening is dat het "alleen gunstig zal zijn voor de werknemers". Dit laatste percentage loopt op tot ongeveer 50% in het geval van antwoorden van ondernemers in de industriesector, aldus de vereniging.

Vanuit het oogpunt van de gevolgen voor de werknemer achten de ondernemers het voorstel in de verschillende mogelijke scenario's voordelig.

Nog steeds vanuit het oogpunt van de werknemer zijn de ondernemingen van mening dat het belangrijkste positieve effect betrekking heeft op de factoren persoonlijk welzijn (83% van de ondernemingen schrijft een positief of zeer positief effect toe), levenskwaliteit (83%), gezinsondersteuning (76%) en reiskosten (66%).

De meeste ondernemers zijn echter van mening dat de maatregel een neutraal effect heeft op factoren als werktevredenheid, de intentie om bij het bedrijf te blijven of de mate van betrokkenheid bij het bedrijf.

"De overgrote meerderheid van de bedrijven is het er (geheel of gedeeltelijk) mee eens dat, als alternatief voor het vierdaagse werkweekmodel, volledige flexibiliteit in het te hanteren model de voorkeur verdient, in overleg tussen de werknemer en het bedrijf (77% van de bedrijven)", aldus AEP.