Raport przekonuje, że w ciągu sześciu miesięcy, w których 61 badanych organizacji zmniejszyło czas pracy swoich pracowników o 20% bez obniżenia wynagrodzenia, zwolnienia lekarskie zmniejszyły się o 65%, a odejścia pracowników do innych firm - o 57%.

Badania wskazują również, że 79% pracowników wskazało, że zmniejszyło się ich "wypalenie" (wyczerpanie), a 39% stwierdziło, że zmniejszył się ich poziom stresu.

Firmy, które wzięły udział w programie, promowanym przez grupę nacisku "4 Day's a Week Campaign", odnotowały średni wzrost przychodów o 1,4% w stosunku do okresu analogicznego w roku poprzednim - stwierdza raport, kierowany przez socjologa z Cambridge Brendana Burchella.

"Przed tym testem wielu wątpiło, że zobaczymy wzrost wydajności, który zrekompensuje skrócenie czasu pracy, ale właśnie to zobaczyliśmy" - podkreślił socjolog.

"Wielu pracowników było bardziej niż chętnych do samodzielnego wdrażania usprawnień. Długie spotkania z udziałem wielu osób zostały zredukowane lub całkowicie wyeliminowane. Pracownicy byli znacznie mniej skłonni do marnowania czasu" - dodał Brendan Burchell.


Przykład portugalski


W Portugalii spośród 90 firm, które wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do czterodniowego tygodnia pracy, około 30 sformalizowało decyzję o przystąpieniu do projektu pilotażowego, ujawnił sekretarz stanu ds. pracy Miguel Fontes.

"Naszym celem była liczba nie mniejsza niż 30 i tę liczbę już mamy, najprawdopodobniej nawet przekroczymy ten próg", dodał Miguel Fontes, podkreślając, że "wiele firm wciąż rozważa" decyzję.

Na początku miesiąca Minister Pracy, Solidarności i Zabezpieczenia Społecznego, Ana Mendes Godinho, powiedziała Negócios i Antena1, że firmy zainteresowane przystąpieniem do projektu czterodniowego tygodnia pracy pochodzą z różnych sektorów, zwłaszcza przemysłu, handlu, informacji i komunikacji, o zróżnicowaniu geograficznym i różnych wymiarach.

Program pilotażowy polega na ocenie wdrożenia czterodniowego tygodnia pracy, z odpowiednim zmniejszeniem liczby godzin pracy, bez obniżania wynagrodzenia i jest skierowany do pracodawców i ich pracowników, którzy dobrowolnie chcą się przyłączyć.

Podmioty przystępujące do programu pilotażowego są oceniane przed, w trakcie i po zakończeniu programu, przy użyciu wskaźników odnoszących się do przedsiębiorstwa, czyli wydajności i kosztów pośrednich, oraz do pracowników, w tym zdrowia i samopoczucia, przy użyciu metodologii określonej przez zespół koordynujący.

Koordynator pilotażowego projektu czterodniowego tygodnia pracy - Pedro Gomes, profesor Birkbeck w University of London, stwierdził pod koniec października, że czterodniowy tydzień pracy ma jeszcze bardzo długą drogę do przebycia, zanim zostanie wprowadzony w Portugalii ale jest to pierwszy krok na drodze, która potrwa wiele lat.