Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy nadal uważają cenę krajowej służby zdrowia(SNS) za odpowiednią, ale postrzegają również wartość opłat za korzystanie z usług jako wyższą niż wartość rzeczywista, nie wiedząc, że w niektórych przypadkach nie są one już uiszczane.

Jako przykład w badaniu przedstawiono wartość rzeczywistą i tę postrzeganą przez użytkowników opłat za korzystanie z usług w różnych usługach.

Konsultacje z lekarzem ogólnym lub rodzinnym w ośrodku zdrowia nie są już płatne, ale użytkownicy nadal uważają, że kosztują blisko 3 euro, to samo dzieje się z konsultacjami zewnętrznymi / specjalistycznymi w szpitalach publicznych, które szacują na koszt 7 euro.

To właśnie w stanie zdrowia i jakości życia skuteczność SNS ma większy wyraz, z perspektywy użytkownika, który uważa, że skuteczność leków (76) przewyższa skuteczność otrzymanej opieki zdrowotnej (73,3).

Badanie wskazuje, że większość Portugalczyków pozytywnie ocenia swój stan zdrowia - 74% uznaje go za "dobry" lub "bardzo dobry". Liczba ta jest jednak niższa niż w 2021 roku (77%).

W skali od 1 do 100 Portugalczycy oceniają swój stan zdrowia na 75 punktów (75,7 w 2021 roku). Bez wpływu SNS wskaźnik stanu zdrowia wyniósłby 64,7 (63,2 w 2021 r.).