På det hela taget anser användarna fortfarande att priset för den nationella hälso- och sjukvårdstjänsten(SNS) är rimligt, men de har också en uppfattning om värdet av användaravgifterna som är högre än det verkliga värdet, utan att veta att dessa i vissa fall inte längre betalas.

Som ett exempel presenteras i studien det verkliga värdet och det värde som användarna uppfattar som användaravgifter för olika tjänster.

Konsultationer med en allmänläkare eller familjeläkare på hälsocentralen betalas inte längre, men användarna fortsätter att tro att de kostar nära 3 euro, och detsamma gäller externa/specialiserade konsultationer på offentliga sjukhus, som de uppskattar kostar 7 euro.

Det är i fråga om hälsotillstånd och livskvalitet som SNS:s effektivitet kommer mest till uttryck, ur användarens perspektiv, som anser att läkemedlens effektivitet (76) är bättre än den mottagna sjukvårdens effektivitet (73,3).

Studien visar att majoriteten av portugiserna gör en positiv bedömning av sitt hälsotillstånd, där 74 procent anser att det är "bra" eller "mycket bra". Denna siffra är dock lägre än 2021 (77 %).

På en skala från 1 till 100 bedömer portugiserna sitt hälsotillstånd med 75 poäng (75,7 år 2021). Utan effekten av SNS skulle indexet för hälsostatus vara 64,7 (63,2 år 2021).