Conform datelor colectate de Direcția Generală Educație și Statistică Știință, puse la dispoziție în cadrul noului Observator al Ocupării Forței de Muncă Științifică și didactică, 6.047 de contracte au fost încheiate cu titularii de doctorat începând din 2017.

Doar peste jumătate dintre acești profesioniști (52%) au fost angajați să predea la universități și politehnie, restul de 2.902 de doctoranzi (48 la sută) dedicați exclusiv cercetării.

Marea majoritate a celor aproximativ șase mii de contracte (87%) au fost încheiate cu instituții publice și 13% cu instituții private, și anume instituții private de învățământ superior și instituții private non-profit.

În ceea ce privește tipul de contract, Ministerul Științei, Tehnologiei și Învățământului Superior a declarat, de asemenea, într-o declarație că 42% din aceste contracte corespundeau integrării într-o carieră, iar 39 la sută din contracte au fost încheiate în urma unor examene competitive regulate pentru intrarea în predare și cariere de cercetare.

„ Mecanismele de finanțare puse la dispoziție de Fundația pentru Știință și Tehnologie (FCT) sunt principalii generatori de poziții contractuale, 44 la sută din contracte (2.635) fiind stabilite în urma apelurilor FCT pentru aplicații integrate în programul de stimulare a ocupării științifice”, adăugat.

Aceste date sunt acum agregate și disponibile pe Observatorul pentru ocuparea forței de muncă științifică și didactică (https://empregocientificoedocente.dgeec.mec.pt/), lansat la 6 iulie și care reprezintă, potrivit Ministerului, prima înregistrare publică a lista tuturor titularilor de doctorat implicați în activități (C&D), predare sau management și comunicare în domeniul științei și tehnologiei.

Noua platformă a fost creată în urma recomandărilor Consiliului Uniunii Europene aprobate în luna mai, încă în timpul Președinției portugheze, privind „implementarea sistemelor continue de monitorizare pentru angajarea cercetătorilor cu doctorate și cariere în cercetare”.

Scopul, spune Ministerul Educației, este de a „cunoaște în detaliu efectele măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă științifice care au fost proiectate între 2016 și 2017 și aplicate de atunci”, printr-un observator care permite identificarea mecanismelor de angajare a cadrelor didactice și cercetătorilor.

Și din acel moment, consideră Ministerul, efectele măsurilor de stimulare a ocupării științifice au fost pozitive, cu o creștere a angajării.

Conform acelorași date, numărul total al contractelor pe durată nedeterminată cu profesori și cercetători a crescut cu 9% de la începutul legiuitorului precedent, în 2015.

Această evoluţie „demonstrează o intenţie politică clară de a aprofunda stabilitatea relaţiilor de muncă în activitatea ştiinţifică şi de a consacri o nouă viziune asupra relaţiilor de muncă stabilite în comunitatea ştiinţifică”, se arată în declaraţia în care ministrul subliniază că contractul de muncă are deveni regula.

Aceeași tendință de creștere este și mai pronunțată în angajarea cercetătorilor, numărul celor angajați crescând de la 1.133 în 2015 la 5.831 în 2020, ceea ce reprezintă o creștere de 81%.

La acea vreme, în 2015, majoritatea cercetătorilor erau deținători de granturi, situație care, potrivit Ministerului, este acum reziduală.

„ Panorama relațiilor de muncă în activitatea științifică este acum substanțial diferită de cea în vigoare până în 2017, când contractele de muncă au fost o excepție, iar acordarea subvențiilor post-doctorale a fost complet normalizată”, explică declarația, adăugând că în prezent norma este integrarea carierei sau contracte pe durată determinată pentru dezvoltarea unor proiecte specifice.


Author
TPN