Enligt tidningen Sul Informação kommer sänkningen av vägtullarna ”med 50 procent för förbränningsfordon och 75 procent för elfordon” att träda i kraft den 1 juli 2021.
” I regioner där det inte finns några alternativ, där tillgänglighetskostnaderna är mycket höga och där kollektivtrafiken inte är ett bra alternativ, är det viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att minimera kontextkostnaderna. Det är vad parlamentet har gjort med detta beslut”, sade Cristóvão Norte, ställföreträdare för PSD.