I den senaste årliga studien om de viktigaste trenderna på arbetsmarknaden för nästa år, som Michael Page genomförde, tas flera sektorer upp, däribland hotell- och turistsektorn, som registrerade en "gradvis tillväxt under hela året och rekordhöga fakturor i vissa fall jämfört med 2019".

Återhämtningen inom hotell- och turistsektorn ledde också till att investeringsprojekt återupptogs, vilket ledde till en "ökning av internationella investeringar i Portugal, särskilt inom området hotell och lokalt boende, med tonvikt på privata investeringar och mindre kedjor som såg en enorm potential för utveckling av sina verksamheter".

Enligt studien från Michael Page, som Publituris rapporterar om, har lönerna i och med återhämtningen blivit mer konkurrenskraftiga och det finns nu en större förmåga att locka till sig kandidater på en marknad där utbudet är betydligt större än de tillgängliga yrkesutövarna.

Av denna anledning, tillägger rekryteringsföretaget, var "svårigheten att rekrytera profiler till hotell- och turistsektorn ännu mer accentuerad under 2022", vilket ledde till "en liten löneökning inom denna sektor" och "genomförandet av andra åtgärder med förmåner för de anställda", såsom fasta eller kombinerade lediga dagar, fria helger per månad, sjukförsäkring eller matbidrag.

"Som lönereferens kan en generaldirektör för verksamheten tjäna upp till 110 000 euro och en hotelldirektör upp till 90 000 euro, båda i Lissabonområdet", uppskattar företaget, som också säger att lönerna inom hotell- och turistsektorn i mer operativa funktioner ökade med mellan 5 och 10 procent.