Enligt ECO är denna löneuppdatering, som gäller alla heltidsanställda inom Ingka-koncernen - som äger varumärket - och som träder i kraft i januari 2023, högre än den nationella minimilönen, som förväntas öka från nuvarande 705 euro till 760 euro i januari 2023.

"Vi arbetar dagligen för att ha ett komplett och relevant erbjudande om kompensation och förmåner, där lönen är en del. Under de senaste åren har vi gjort ständiga ansträngningar för att öka inkomsterna och stödja de anställda, och detta är ännu ett exempel på detta och ytterligare ett steg mot att säkerställa välbefinnandet för våra 2 800 butiksanställda och stabila inkomster", säger Cláudio Valente, people & culture manager på Ikea Portugal.

Den nya grundlönen läggs till matbidraget, som också nyligen uppdaterades till sex euro, sjukförsäkring, föräldrastöd och utbetalning av bonusar - när affärsmålen uppnås.

Beslutet att förbättra arbetsvillkoren på företaget motiverades av den stigande levnadskostnaden och den alltmer konkurrensutsatta kontexten för talanger inom detaljhandelssektorn. Detaljhandelsföretaget påskyndade därför den planerade investeringen i löneuppdateringar, med 5,9 miljoner euro.

Inom detaljhandeln meddelade Mercadona och Lidl också en höjning av ingångslönerna. På Mercadona kommer arbetstagarna nästa år att få minst 1 034 euro brutto per månad (med tolftedelar inräknade), medan Lidl kommer att höja ingångslönen för butiks- och lageroperatörer med 10 %, som från och med 2023 tjänar 820 euro brutto.