I det dokument som byrån Lusa fick tillgång till uttryckte tvåhundra elever från ESGIN sitt "missnöje och sin oro över de osäkra (o)existerande transporterna i kommunen Idanha-a-Nova och till Castelo Branco".

Denna situation "hindrar de studenter som studerar och bor där från att röra sig under dessa perioder, och i synnerhet från att njuta av just den kommun [Idanha-a-Nova] som de valt att studera i".

I framställningen uttryckte de också oro för ESGIN:s framtid, "med tanke på de nästan ständiga klagomålen från studenter och lärare vid den institutionen på grund av bristen på rörlighet och det mycket bristfälliga transportnätet".

Dessutom betonade de att "den överväldigande majoriteten kommer från utlandet", från Idanha-a-Nova och är studenter från andra delar av landet, som tvingas flytta till och från dessa andra regioner utan den nödvändiga rörligheten.

I dokumentet förstärkte eleverna sin oro över något som de anser vara "absolut nödvändigt" för ESGIN:s hållbarhet, och som "uppstår ur den seriösa, fria och upplysta viljan att fördöma den nuvarande situationen som verkar helt ohållbar för deras fortbestånd i denna skola och kommun".

ESGIN är en av de sex skolorna vid Polytechnic Institute of Castelo Branco, en offentlig institution för högre utbildning som inledde sin verksamhet 1980.