För närvarande finns det utöver de fem alternativ som regeringen har föreslagit fem alternativ: Portela+Montijo; Montijo+Portela; hook; Portela+Santarém; Santarém, där alternativen Portela+Alcochete har lagts till; Portela+Pegões; och Rio Frio+Poceirão, totalt sju platser och nio strategiska alternativ.

Borgmästaren avböjde också att ange vilken lösning han föredrar för att inte ställa krav på den oberoende tekniska kommissionen. Han nämnde endast de viktiga kriterierna för Lissabons invånare när de ska välja plats för den framtida flygplatsen: närhet mellan 20 och 30 kilometer från staden, snabbhet i lösningen "eftersom det måste göras snabbt" och miljöhänsyn.

Enligt Lissabons borgmästare kommer vissa av de lösningar som presenterats att ta sex eller sju år att genomföra, och i så fall förespråkar han en mellanlösning som skulle innebära förbättringsarbeten på Humberto Delgado Airport.

Borgmästaren erinrade om att regeringen lovade arbeten på flygplatsen, vilket hittills inte har skett, och uppmanade den verkställande makten att "kräva dessa arbeten".