Antalet advokater som är registrerade hos advokatsamfundet har aldrig varit så stort som 2021, och aldrig tidigare har så många kvinnor utövat yrket.

Enligt uppgifter från justitieministeriets generaldirektorat för rättspolitik(DGPJ) var 33 937 advokater registrerade hos Ordet år 2021, vilket är ett rekordstort antal. Under de senaste åren har antalet ökat, med endast sju minskningar av antalet registrerade advokater under åren 1988, 1991, 1996, 2002, 2007, 2009 och 2019. Orden uppdaterade dessa uppgifter och räknade sammanlagt drygt 35 000 med praktikanter.

Den största minskningen skedde 2007 då 22 345 advokater registrerades jämfört med 25 716 år 2006, det vill säga en minskning med 3 371. Men det fanns en anledning till denna nedgång: Marinho och Pinto var ansvariga för tjänsten och under några månader det året var registreringen av praktikanter avstängd.