Detta var den största procentandel som registrerats för någon generation av opinionsinstitutet, som genomförde sin undersökning under augusti och september 2023, på ett urval av över 6 600 personer.