Volgens Ricardo Guimarães, directeur van ConfidencialImobiliário, "is er nooit eerder in een van deze steden een kwartaalstijging van deze omvang geweest".

Uit de SIR-Arrendamento Residential Rent Index blijkt dat de nieuwe huurcontracten die tussen juli en september van dit jaar in Lissabon werden ondertekend gemiddeld 16,8 euro/m2 bedroegen en in Porto 12,6 euro/m2.

"Dit zijn ongekende niveaus", aldus Confidencial Imobiliário in een verklaring die aan de pers is gestuurd.

Voor Ricardo Guimarães houdt deze stijging rechtstreeks verband met het besluit van de regering om de aanpassing van de tot 2021 gevierde huren volgend jaar te beperken tot 2%, om de gevolgen van de stijging van de kosten van levensonderhoud voor de huurders te verzachten.

"De timing van deze stijging in de huidige situatie en het feit dat deze gelijktijdig in beide markten plaatsvindt, suggereert een standpunt van de eigenaren met betrekking tot de limiet voor het bijwerken van de huren voor het volgende jaar", zegt Ricardo Guimarães in een verklaring.

Volgens hem "zou deze ongekende driemaandelijkse verhoging van 10% een manier kunnen zijn om de inflatie te dekken via de nieuwe contracten, vooruitlopend op de verliezen die kunnen voortvloeien uit de onmogelijkheid om dit te doen in de huidige contracten als gevolg van de opgelegde plafonds voor de actualisering van de huurprijzen".

Er zij aan herinnerd dat, indien de regering niet had besloten in te grijpen, de stijging van de huren in 2023 5,43% zou bedragen, volgens de gemiddelde inflatie die in augustus is vastgesteld zonder huisvesting, die de coëfficiënt voor de actualisering van de contracten bepaalt.

In de staatsbegroting voor 2023 heeft de uitvoerende macht van António Costa besloten de verhuurders voor deze maatregel te compenseren met voordelen op het gebied van IRS en IRC, wat ongeveer 45 miljoen euro zou moeten kosten.

De huurprijzen voor nieuwe contracten in Lissabon stijgen sinds medio 2021, na twee jaar van daling. De kwartaalwisselingen bedroegen ongeveer 2,5%, maar zijn nu in galop naar 10% gestegen.