"De tijdelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is niet onderworpen aan de tijdslimiet van lid 2 van artikel 148 en kan, zolang de rechtvaardigingsgrond blijft bestaan, tot vier keer worden verlengd", aldus de geactualiseerde wet.

Er werd ook een PS-voorstel goedgekeurd dat bepaalt dat, na vier jaar tijdelijke tewerkstelling door uitzendbedrijven of een ander van hetzelfde concern, deze bedrijven verplicht zijn de werknemers in het personeel te integreren.

"De duur van opeenvolgende uitzendovereenkomsten voor verschillende gebruikers, gesloten met dezelfde werkgever of onderneming die met deze laatste in een zeggenschaps- of concernrelatie staat, of gemeenschappelijke organisatiestructuren handhaaft, mag niet langer zijn dan vier jaar", aldus het voorstel.

De leden van de werkgroep keurden ook unaniem een PCP-voorstel goed over het artikel van het Arbeidswetboek dat de arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten verduidelijkt.

"De werknemer heeft recht op vakantiedagen, vakantie- en kerstuitkeringen en andere regelmatige en periodieke voordelen, in geld of in natura, waarop de werknemers van de gebruiker recht hebben voor gelijke of gelijkwaardige arbeid", stelt het initiatief van het PCP vast.