Beslutet fattades av statsrådet, som också godkände utbetalning av extraordinärt ekonomiskt stöd till företag inom sockerrörsbearbetningssektorn till ett belopp av 175 000 euro.

Landskapsregeringen godkände också undertecknandet av 17 avtal om program för utveckling av idrott (CPDD), till ett värde av 637 000 euro, som avser den regionala tävlingen för idrottsklubbar.