Även om systemet erbjuder ett tioårigt "fönster" av skattereducerat eller till och med skattefritt liv, kan situationen efter tioårspunkten innebära en betydande ökning av skatteexponeringen. Med noggrann planering är det dock möjligt att försätta sig i en liknande eller till och med bättre situation efter det att NHR-statusen har upphört.

Din ställning efter NHR


Efter NHR-perioden behandlas du helt enkelt som en vanlig portugisisk skattebetalare, och vi kan titta på kontrasten mellan behandlingen före och efter NHR genom exemplen brittiska fastigheter, pensioner och utdelningar.

Brittisk egendom


Under NHR är alla hyresintäkter från brittiska fastigheter skattefria i Portugal, men efter NHR blir de beskattade med 28 %.

Dessutom kan du under NHR sälja brittisk egendom utan portugisisk kapitalvinstskatt, men efter NHR kommer du att beskattas med skalskatt på 50 % av vinsten. Denna skillnad kan vara särskilt stor när man överväger att sälja en tidigare huvudbostad i Storbritannien, vilket följande fall av en kvinna som vi hjälpte visar.

Hon köpte sitt brittiska hem för 725 000 pund och det nuvarande värdet var 1,5 miljoner pund. Hon var osäker på om hon skulle sälja sin brittiska fastighet kort efter flytten till Portugal eller vänta. På grund av tidpunkten för försäljningen skulle en försäljning strax efter hennes ankomst till Portugal leda till att hon inte skulle betala någon skatt i Storbritannien och ingen skatt i Portugal.

Om hon väntade till efter NHR-perioden skulle brittisk kapitalvinstskatt betalas på vinsten från april 2015 till försäljningsdagen med 18 %/28 %, och dessutom skulle skatt betalas i Portugal på 50 % av vinsten med skalskattesatser (upp till 48 % plus solidaritetsskatt 2 %/5 %). Observera att man i Portugal får tillgodoräkna sig den skatt som betalats i Storbritannien.

Pensioner


Under NHR beskattas pensionsinkomster med 0 % (för NHR före april 2020) eller 10 % (för NHR efter april 2020).

Efter NHR kommer detta dock att öka till minst 28 % och eventuellt upp till 48 % beroende på vilken typ av pension det rör sig om och hur den rapporteras av din revisor.

Om du har 0 % pensionsskattesats är det viktigt att inte tömma din pension för snabbt, eftersom stora engångsutbetalningar kan riskera en oväntad skattebelastning. Skatteverket kan komma att betrakta inkomsterna som inkomster från långsiktigt sparande snarare än som pension. Om du befinner dig i denna situation och vill tömma din pension under NHR bör du ta råd om du inte redan har gjort det.

Brittisk utdelning


Brittiska utdelningar har en skattesats på 0 % under NHR men efter NHR ökar denna skattesats till 28 %.

Det finns lösningar


Nyckeln är att planera tidigt, så oavsett om du närmar dig slutet av din NHR-period eller precis har bör du söka råd så tidigt som möjligt.

För att undvika skattehöjningen på pensionsinkomster är det till exempel möjligt att helt tömma sitt pensionssystem under NHR-perioden och återinvestera i en mer skatteeffektiv struktur som kommer att fortsätta att ge inkomster efter NHR men som är mycket mer skatteeffektiv (ensiffriga eller åtminstone mycket låga relativa skattesatser).

För dem som får utdelning från brittiska företag kan det hända att vissa överväger att lämna sitt företag, och slutet av NHR kan vara en katalysator för att se över alternativen för en företagsförsäljning (0 % skatt på försäljningen kan uppnås i vissa situationer).

Ska du återvända till Storbritannien?


Vissa kunder har en tioårig plan för att stanna i Portugal så länge de har NHR-status och sedan flytta tillbaka till Storbritannien när NHR upphör. För dessa kunder finns det planeringsmöjligheter för att återvända till det brittiska systemet på ett mycket skattemässigt effektivt sätt, men råd måste sökas på individuell basis.


Debrah Broadfield och Mark Quinn är Chartered Financial Planners (nivå 6 CII) och skatterådgivare (ATT) med nästan 20 års kombinerad erfarenhet av att ge råd till utlandsboende i Portugal om gränsöverskridande skatte- och finansfrågor. För ett kostnadsfritt inledande samtal, kontakta oss på: +351 289 355 316 eller mark.quinn@spectrum-ifa.com. Läs mer på www.spectrum-ifa.com