Sinds 1 juli 2021, de dag waarop de nieuwe richtlijn tot wijziging van de btw-regeling in werking is getreden, zijn alle uit derde landen ingevoerde goederen, ook die tot 22 euro, aan btw onderworpen, wat het einde betekent van de vroegere vrijstelling van btw op communautaire aankopen tot 22 euro. Alle aankopen van goederen op websites die buiten de EU zijn gevestigd, betalen nu btw en zijn onderworpen aan douaneprocedures, ongeacht de waarde.

Waren er voordien al problemen met de levering van goederen uit het buitenland, nu is het scenario nog veel erger. Volgens informatie van het Diário de Notícias hebben duizenden bestellingen bij de douane vastgezeten en wachten zij nog steeds op verzending.

De Europese richtlijn - die begin dit jaar in werking had moeten treden, maar vanwege de pandemie pas deze zomer in werking is getreden - gold voor alle lidstaten en wijzigt de BTW-regeling en de aanvullende wetgeving op transacties buiten de EU.

Bovendien heeft een officiële CTT-bron aan The Portugal News toegegeven dat er vertragingen zijn opgetreden bij de levering van goederen in de EU. Voor hen bracht deze nieuwe Europese richtlijn veranderingen met zich mee en de markt moet er nu aan wennen. Op dit moment zorgen volgens de CTT de complexiteit van de nieuwe procedure en de onervarenheid van verkopers buiten de communautaire ruimte met de nieuwe procedure voor beperkingen.

"Het kostte ons minder dan een uur om het product vrij te geven"

De belastingdienst (AT), de entiteit waartoe de douane behoort, heeft echter op 2 september, na kritiek te hebben gekregen en beschuldigd te zijn van het veroorzaken van de vertragingen, op haar website een nota gepubliceerd waarin staat dat zij minder dan een uur nodig had om een product vrij te geven.

"Na ontvangst van de douaneaangifte ten invoer van CTT verwerkt AT de aangifte met betrekking tot de postorder, voert alle vereiste validaties uit en staat vervolgens de vrijgave van de goederen toe in minder dan 1 uur", luidt de verklaring van AT.

Volgens AT moet CTT, alvorens de aangifte te verzenden, nagaan of het onlineplatform waarlangs de aankoop is verricht, de betaling van de btw heeft gegarandeerd; zo niet, dan neemt CTT contact op met de klant en vraagt om documenten met betrekking tot de postorder en de betaling van de btw. Vervolgens dient CTT op basis van de door de klant verstrekte informatie de douaneaangifte ten invoer in, met het verzoek aan de douane om de bestelling vrij te geven.

In dezelfde nota stelt AT CTT verantwoordelijk voor de klachten die de douane heeft ontvangen. "De klachten die AT in dit verband heeft ontvangen, hebben betrekking op bestellingen van CTT die of geen aangifte bij AT hebben ingediend, of in gevallen waarin AT reeds toestemming heeft gegeven voor de vrijgave van de goederen, d.w.z. altijd voor of na tussenkomst van de douane", aldus het bedrijf, dat voorstelt dat klanten rechtstreeks contact opnemen met CTT wanneer zij vragen hebben over deze kwestie.

Verkopers sturen geen info over btw-betaling

Dezelfde officiële bron van CTT vertelde The Portugal News dat zij hun best doen om de situatie te verbeteren en vertragingen te beperken; CTT voegt daar echter aan toe dat er meer betrokken entiteiten zijn die op de hoogte moeten zijn van de nieuwe regels om het probleem op te lossen.

"Het huidige douaneproces van CTT is gebaseerd op voorafgaande kennisgeving van het bedrijf dat de goederen buiten Europa verkoopt", aldus CTT. Dit betekent dat het bewijs van betaling van de BTW door de verkoper aan het postbedrijf van bestemming - in dit geval CTT - moet worden verstrekt door middel van een elektronisch bericht dat voldoet aan een specifiek protocol.

Wanneer dit bericht echter niet wordt verzonden door een bedrijf dat de goederen buiten Europa verkoopt - "wat in dit vroege stadium zeer vaak is voorgekomen - kan CTT zich er niet van vergewissen dat voor het product in kwestie de BTW is betaald en kan het dus niet worden vrijgegeven voor verzending naar de eindgebruiker"., eraan toevoegend dat "voor dit doel alleen de door de verkoper verstrekte elektronische informatie geldig is, zodat het voor CTT zelfs niet mogelijk is om deze informatie, als gevolg van de oplegging van AT, te vervolledigen, ook al wordt zij door de klant verstrekt", legde CTT uit.

In het huidige proces moeten verkopers zich ervan bewust zijn dat zij meer informatie aan CTT moeten gaan verstrekken. In die zin: "CTT werkt aan de bewustmaking van de nieuwe regels", en doet een beroep op haar klanten om te reageren op berichten van inklaring en volledige informatie te sturen die CTT in staat stelt processen binnen de termijnen af te ronden.

De CTT is op werkdagen tussen 8.30 en 19.30 uur bereikbaar op het nummer 21 047 16 16 of via het contactformulier op https://www.ctt.pt/ajuda/contacto