De onderzoeker van het Nationaal Instituut voor Gezondheid Dr. Ricardo Jorge (INSA) legde uit dat zijn mening overeenkomt met die van de wetenschappelijke gemeenschap in het algemeen.

In een gesprek met journalisten legde de microbioloog uit dat men zich vanaf het begin, kijkend naar de 'cocktail' van mutaties, realiseerde dat "het moeilijk te begrijpen is hoe BA.2 als een zusje van BA.1 kan worden beschouwd, omdat ze veel verschillen".

"Ik zou zeggen dat de enige grote overeenkomst die het heeft een zeer hoog aantal mutaties is in vergelijking met alle andere varianten", aldus de coördinator van het onderzoek naar de genetische diversiteit van SARS-CoV-2 in Portugal.

"In het Spike-eiwit hebben de twee stammen een twaalftal mutaties die worden gedeeld, reden waarom de WHO zei dat het allemaal Omicron is, waarbij verschillende stammen worden gedefinieerd (BA.1, BA.2 en BA3), maar een meer gedetailleerde analyse toont aan dat ze veel mutaties hebben die niet worden gedeeld. BA.1 heeft 11 mutaties die niet worden gedeeld met BA.2 en BA.2 heeft er zeven of acht die niet worden gedeeld met BA.1. Al met al hebben ze meer verschillen dan overeenkomsten", aldus João Paulo Gomes.

Dinsdag oordeelde de WHO dat, op basis van de beschikbare gegevens over overdracht, ernst, herinfectie, diagnose, therapie en vaccineffect, BA.2 nog steeds als een zorgwekkende variant moet worden beschouwd en als Omicron geclassificeerd moet blijven.

Dominante stam

De INSA-onderzoeker zei ook dat uit epidemiologische gegevens ondubbelzinnig blijkt dat de BA.2-stam BA.1 aan het verdringen is omdat deze beter overdraagbaar is, en dat deze stam naar schatting binnen twee weken "volledig zal overheersen".

In Portugal zei João Paulo Gomes: "BA.2 zal deze week de 50% van de gevallen hebben overschreden en als het groeitempo 3 à 4% per dag blijft, zal het een kwestie van weken zijn tot het 80%, 90% bereikt".

"We volgen het pad dat andere landen hebben gevolgd", zei hij, erop wijzend dat Zuid-Afrika en Denemarken in een paar weken bijna 100% hebben bereikt".

"Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden, Zwitserland en Duitsland volgen dezelfde weg en we hebben allemaal BA.2-prevalenties tussen 30% en 50%".

João Paulo Gomes wees ook op gegevens van een "zeer robuust" onderzoek dat werd uitgevoerd door Japanse onderzoekers, wier gegevens nog aan peer review worden onderworpen, in muizen en celmodellen die werden gebruikt om Delta en BA.1 te karakteriseren.

"De verkregen resultaten werden weerspiegeld in de menselijke realiteit, d.w.z. dat werd vastgesteld dat zij konden worden vertaald naar klinische infectie bij de mens", legde hij uit, eraan toevoegend dat deze resultaten "niet erg bemoedigend zijn omdat zij aantonen dat BA.2 niet alleen meer overdraagbaar is, maar ook een grotere pathologie vertoont bij geïnfecteerde muizen en dat antilichamen, opgewekt door infectie met BA.1, niet doeltreffend zijn om infectie met BA.2 te voorkomen".

Deze situatie doet volgens de onderzoeker de vraag rijzen in hoeverre het monovalente vaccin tegen BA.1, dat door sommige farmaceutische bedrijven wordt ontwikkeld, doeltreffend kan zijn, rekening houdend met het feit dat deze studies erop wijzen dat dit niet het geval zal zijn.

In dit perspectief is de wetenschappelijke gemeenschap van mening dat het verstandig zou zijn BA.2 niet als een afstammeling van Omicron te beschouwen, maar als een zorgwekkende variant, mogelijk verbonden met een eigen Griekse letter, zo besloot hij.