Detta diplom, som kommer att lämnas till Republiken församlingen, fastställer ”förlängning med ett år av tidsfristen för utfärdande av licenser för att bedriva verksamhet i Madeiras frizon och ändring av respektive regim”, lyder i samma not.

Regeringen vill också, med denna lagstiftning, ”förlängning med fem år av skatteförmånerna med bevisad effektivitet och effektivitet för den offentliga politiken”, liksom ”införandet av skatteförmånen i samband med kulturellt beskydd i listan över skatteförmåner utan karaktär markant tillfälligt, upphör att ha en begränsad varaktighet ”.Regeringen avser dessutom att under ett år förlänga den skatteförmån som hänför sig till inkomster från litterär, konstnärlig och vetenskaplig egendom och de ”förmåner som föreskrivs i lagen om investeringsskatt, för att åtfölja den nyligen beviljade förlängningen av Kommissionen”.

Dessa avsikter om regim IV i Madeiras frizon återfinns i en skrivelse som skickades till Madeiras regionala regering av den biträdande statssekreteraren för skattefrågor, till vilken Lusa hade tillgång. ”Regeringen har för avsikt att meddela kommissionen den portugisiska statens avsikt att fortsätta förlängningen med ett år (dvs. fram till den 31 december 2021) av ZFM:s regim IV”, säger skrivelsen.

I skrivelsen till Madeiras regionala regering anger António Mendonça Mendes att denna förlängning kommer att ske genom ett lagstiftningsinitiativ som samtidigt ”fortsätter med införandet av en rad ändringar i Artikel 36-A i EBF [Stadgan för skatteförmåner] som syftar till att i framtiden säkerställa att ZFM-ordning IV är fullständigt förenlig med gemenskapsrätten”. Ändringen av den tidigare nämnda artikeln i EBF syftar därför till att i lagen klargöra de rekommendationer som Europeiska kommissionen utfärdade om ZFM:s regim, så att systemet inte missbrukas.

Efter en fördjupad undersökning som inleddes 2018 meddelade gemenskapsstyrelsen den 4 december att han kom fram till att ”genomförandet av regim III i Madeiras frihandelsområde i Portugal inte överensstämmer med kommissionens beslut om statligt stöd”, eftersom ”syftet med den godkända åtgärden var bidra till utvecklingen av Madeiras yttersta områden genom skatteincitament”, som enbart riktar sig till företag som skapar arbetstillfällen i regionen, som drog slutsatsen att detta inte skedde. Därför måste Portugal nu återkräva allt ”otillbörligt stöd, plus ränta, från dessa företag”, fastställt kommissionen, som inte kvantifierade beloppen i fråga.