Enligt ett meddelande som offentliggjordes efter mötet i Madeiras regeringsråd, som tillhör koalitionen PSD/CDS-PP och leds av socialdemokraten Miguel Albuquerque, godkändes en resolution som "upprätthåller normerna för åtgärder för att främja och skydda folkhälsan hos öns befolkning som bidrar till att begränsa [covid-19]-pandemin, samt att beredskapsläget fortsätter att gälla fram till kl. 23.59 den 14 maj 2022, av folkhälsoskäl".

I resolutionen erinras det om att "användningen av mask bidrar på ett avgörande sätt till att minska risken för smitta och sjukdomens utveckling", nämns det också i noten.

Masker i slutna utrymmen

Därför är "den bofasta befolkningen och medborgare som besöker [regionen] skyldiga att bära mask i slutna utrymmen, med de undantag som redan är allmänt kända".

"Upprätthållandet av vaccinering [mot covid-19] samt hygien- och desinfektionsnormer är andra normer som fortsätter", står det också i meddelandet.