Europeiska unionens råd beslutade i tisdags att från och med 2035 förbjuda försäljningen av nya personbilar med förbränningsmotorer, och att endast bilar med noll koldioxidutsläpp ska tillåtas.

EU:s miljöministrar, som möttes i rådet i Bryssel, enades vidare om att koldioxidutsläppen från nya bilar måste minskas med 55 procent mellan 2030 och 2034 jämfört med 2021 års nivåer.

Den godkända texten innehåller också, enligt ett uttalande, "en rättslig stimulansmekanism för fordon med noll och låga utsläpp, som kommer att vara i kraft från 2025 till slutet av 2029".

Som en del av denna mekanism, som ingår i paketet "Fit for 55" (mål 55), kan en tillverkare som uppfyller vissa riktmärken för försäljningen av fordon med noll och låga utsläpp belönas med mindre stränga mål för koldioxidutsläpp, där referensvärdet är satt till 25 % för personbilar och 17 % för skåpbilar.

Credits: envato elements; Author: donut3771;

Dokumentet tar också upp frågan om ekologiska bränslen och förutspår att Europeiska kommissionen kommer att lägga fram ett "förslag om registrering av fordon som uteslutande drivs med koldioxidneutrala bränslen, efter 2035, i enlighet med EU-lagstiftningen, utanför ramen för flottans normer och i linje med EU:s mål om klimatneutralitet".

Mål 55-paketet är en uppsättning förslag som syftar till att se över och uppdatera EU:s lagstiftning och skapa nya initiativ i syfte att se till att EU:s politik är i linje med de klimatmål som rådet och Europaparlamentet har enats om.