Rada Unii Europejskiej (UE) zdecydowała we wtorek, że od 2035 r. zabroni sprzedaży nowych samochodów osobowych z silnikami spalinowymi, a dozwolone będą tylko te o zerowej emisji dwutlenku węgla (CO2).

Ministrowie środowiska UE, zebrani na posiedzeniu rady w Brukseli, uzgodnili ponadto, że w latach 2030-2034 emisja CO2 z nowych samochodów musi zostać zmniejszona o 55% w porównaniu z poziomem z 2021 roku.

Zatwierdzony tekst przewiduje również, według oświadczenia, regulacyjny mechanizm motywacyjny dla pojazdów o zerowej i niskiej emisji, który będzie obowiązywał od 2025 roku do końca 2029 roku.

W ramach tego mechanizmu, jako część pakietu "Fit for 55" (Goal 55), jeśli producent spełni określone kryteria odniesienia w zakresie sprzedaży pojazdów o zerowej i niskiej emisji, może zostać nagrodzony mniej rygorystycznymi celami w zakresie emisji CO2, wartość referencyjna ustalona na poziomie 25% dla samochodów osobowych i 17% dla samochodów dostawczych.

Credits: envato elements; Author: donut3771;

Dokument porusza również kwestię paliw ekologicznych, przewidując, że Komisja Europejska przedstawi propozycję rejestracji pojazdów, które działają wyłącznie na paliwach neutralnych pod względem CO2, po 2035 roku, zgodnie z prawodawstwem UE, poza zakresem norm floty i zgodnie z celem neutralności klimatycznej UE.

Pakiet dotyczący celu 55 to zestaw propozycji mających na celu zmianę i aktualizację prawodawstwa UE oraz stworzenie nowych inicjatyw w celu zapewnienia zgodności polityki UE z celami klimatycznymi uzgodnionymi przez Radę i Parlament Europejski.